ระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Yala Rajabhat University

ลงชื่อเข้าใช้งาน

YRU Competency (เวอร์ชันทดสอบ)

ขณะนี้ ได้เปิดใช้งานระบบระบบการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติราชการ เวอร์ชันทดสอบให้สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว
โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://competency.yru.ac.th/